Personförsvar

Försvarsspray, Vanliga frågor.

Får man ha med sig försvarsspray på flygplan?

Du får i regel inte ha med ett försvarsspray i ditt handbagage. Där emot går det bra att ha med i det vanliga bagaget. Vi rekommenderar att du kontrollerar ifall du får bära med dig försvarsspray (utan pepparextrakt) i landet du ska besöka.

Är pepparspray lagligt i sverige?

Nej! Pepparspray är en typ av spray som innehåller pepparextrakt, dessa är vapenklassade i Sverige. Våra försvarsspray innehåller andra ämnen som är lagliga, men fortfarande sätter en angripare ur spel.

Vilket är det bästa lagliga försvarssprayet?

Vi är övertygade om att alla tillverkare vi är återförsäljare åt har den högsta möjliga koncentrationen av dom primära verksamma ämnena, och alla tillverkare baserar sitt spray på sprit och menthol. Med det sagt så finns det skillnader på hur fort sprayen tömms, hur brett, hårt och långt den sprayar och hur klibbig "gelen" är, samt hur bra utformningen är på burken för enkel hantering. Tveka inte att maila oss så hittar vi just vad du söker.

Är försvarsspray lagligt enligt polisen?

Ja! våra produkter och produkter rent allmänt som inte heter just pepparspray och innehåller peppar kan du utan problem visa upp för en polis och hen kommer bara tycka det är en bra sak att du har sprayen! med det sagt så får du bara använda sprayen i en upplevd nödsituation. Om du känner dig angripen och fruktar för din säkerhet så är det en situation där du har rätt att använda sprayen. Om du sprayar på någon utan att rätt till nödvärn föreligger så gör du dig skyldig till misshandel och personen kan välja att anmäla dig för detta. Våra sprayer är att se som ett knytnävsslag i ansiktet som tillfälligt svider och förblindar. Knockout!

Vad är självförsvar?

Alla våra försvarsspray är lagliga att använda i självförsvar, även kallat nödvärn. Enkelt uttryckt kan sägas att nödvärn är rätten till självförsvar. Om person A utsätter person B för en misshandel så har person B rätt att ta till våld för att freda sig (försvara sig). Rätten till nödvärn gäller för såväl pågående angrepp som överhängande angrepp. Rätten till nödvärn kan således aktualiseras redan innan man blivit angripen. Nödvärnsrätten regleras i Brottsbalkens 24 kapitel 1 §: 1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Var kan man köpa laglig försvarsspray?

Du kan bland annat köpa Bodyguards kraftfulla men lagliga försvarssprayer på Bodyguard.nu